Moglegheitsstudie

Ein prosess for å utvikle Nokkkaneset og tilstøytande areal som del av eit bærekraftig sentrumsområde på Leikanger, 
med regional og nasjonal attraksjonsverdi. 

 

Go to top